Haber Detayı
27 Aralık 2020 - Pazar 22:52 Bu haber 1413 kez okundu
 
Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu ile İlgili Yeni Düzenlemeler
GÜNDEM Haberi
Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu ile İlgili Yeni Düzenlemeler

Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu ile İlgili Yeni Düzenlemeler

İçişleri Bakanlığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

kabul edilen kitle imha silahlarının önlenmesine ilişkin

Kanun’da yardım toplama ve Dernekler Kanunu ile ilgili

yapılan yeni düzenlemeler hakkında açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının, Dernekler Kanunu ile ilgili yapılan yeni

düzenlemelerhakkında yaptığı yazılı açıklama şöyle:

 

Değişikliklere neden ihtiyaç duyuldu?

Düzenleme ile daha etkili bir denetimle şeffaflığın sağlanması,

vatandaşlarımızın hayır duygularının suiistimalinin engellenmesi

ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve daha güvenilir olması

amaçlanmakta; ayrıca üyesi olduğumuz ve terörizmin finansmanı

ile mücadele konusunda politikalar geliştiren Financial Action

Task Force-FATF (Mali Eylem Görev Gücü)’in tavsiyeleri de karşılanmaktadır.

Bu kanun hükümleri ile yardım toplanması zorlaştırılmakta mıdır?

Hayır.

Yardım Toplama Kanunu’nda var olan düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi bir hüküm

getirilmemiştir. Mevzuatta açıkça hüküm bulunmayan, kötüye kullanımı açık olan ve sıkça

başvurulan internet üzerinden izinsiz yardım toplanmasının önüne geçilmesine yönelik

düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca her türlü izinsiz veya usulüne uygun yapılmayan yardım toplama faaliyetleri ile

ilgili idari para cezalarının üst limiti artırılmıştır.

Yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin bir sınırlandırma bulunmakta mıdır?

Hayır.

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışına yapacakları yardıma ilişkin hiçbir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Sadece derneklere yurt dışına yapacakları yardımların miktarını ve gideceği yeri kanunda belirtilen

merciye bildirme zorunluluğu getirilmektedir.

Derneklere üye olunması konusunda bir sınırlama getirilmiş midir?

Hayır.

Yeni düzenleme ile hiçbir sınırlama getirilmemiştir.

Dernek organlarında hangi durumlarda görev alınamaz?

Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve kara paranın aklanması suçlarından mahkûm olanlar,

derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar. Bu kişiler yasaklanmış hakların

geri verilmesi (memnu hakların iadesi) durumunda görev alabilirler.

Derneklerde görevden uzaklaştırma hangi durumlarda mümkündür?

a) Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan suçlar ,

b) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

c) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

suçlarından dolayı yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar ve ilgili personel

hakkında mahkeme tarafından dava açılarak kovuşturma başlatılması halinde, bu

kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı

tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Bakan tarafından görevden uzaklaştırılanların

yerine ancak mahkeme tarafından görevlendirme yapılır.

Önceki mevzuatta görevden uzaklaştırma bulunmakta mıydı?

Evet.

Kamu yararına çalışan derneklerin denetimleri sonucunda hapis cezası verilmesi gerektiren

suçların işlendiğinin tespiti halinde, Dernekler Kanunu’nun 27’nci maddesine göre dernek

yöneticileri İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilmekteydi.

Derneklerin faaliyetten alıkonulması hangi durumlarda mümkündür?

Yukarıdaki maddede sayılan nedenlerle uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin yeterli

olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İçişleri Bakanı derneği geçici olarak

faaliyetten alıkoyabilir ve derhal mahkemeye başvurur. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten

geçici alıkoymaya ilişkin kararını verir.

Önceki mevzuatta derneklerin faaliyetten alıkonulmasına ilişkin düzenleme bulunmakta mıydı?

Evet.

Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesine istinaden vakıflar, Anayasa’da öngörülen hallerde

İçişleri Bakanı tarafından faaliyetten geçici olarak alıkonulabilmekteydi.

Benzer düzenleme dernekler için de yapılmıştır.

Diğer ülkelerin mevzuatında görevden alma ve faaliyetten alıkoymaya ilişkin düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet.

Yurt dışında da benzer uygulamalar bulunmakta olup örneğin; anayasal düzene karşı işlenen

suçlar ile ırkçılık, ayrımcılık, terör vb. suçlarının işlenmesi halinde Almanya’da İçişleri Bakanı,

Fransa’da Bakanlar Kurulu ve İngiltere’de Hayırseverlik Komisyonu tarafından dernekler

hakkında faaliyetten men, görevden uzaklaştırma ve geçici yönetici ataması yapılabilmektedir. 

Denetimlerde neden bilirkişi görevlendirilebilmektedir?

Dernek denetimlerinde uzmanlık gerektiren konularda durumun tespiti için bilirkişi

görevlendirilebilecektir. Bunların denetim ve karar alma yetkisi bulunmamaktadır.

Derneklerin diğer kamu görevlilerince denetlenmesi yeni bir uygulama mıdır?

Kamu görevlilerinin mevcut durumda da İl İdaresi Kanunu’na göre dernek denetiminde görevlendirilmesi

mümkündür. Yeni durumda bu husus Dernekler Kanunu’na işlenerek denetimde görev alacak kamu

görevlilerinin eğitim, nitelik, bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Dernek denetimlerinde belge ve bilgi istenebilmesine yönelik düzenleme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı mıdır?

Hayır.

Denetim için elde edilen bilgi ve belgelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

hükümlerine uygun bir şekilde istenmesi ve korunması zorunludur.

Vakıflar, Dernekler Kanunu kapsamına alınmakta mıdır?

Merkezleri yurt içinde bulunan vakıflara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Sadece merkezleri yurt dışında bulunan vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri kanun kapsamına alınmıştır.

Düzenlemede örgütlenme özgürlüğüne aykırı bir husus bulunmakta mıdır?

Hayır.

Yapılan düzenleme ile ne dernek kurulmasına ne derneklere üye olunmasına ne de

derneklerin faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.

Düzenleme, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun mudur?

Düzenleme, Anayasa’nın “Dernek Kurma Hürriyeti” başlıklı 33’üncü maddesinin “

…Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması

sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

...Dernekler,… Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun

devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa,

kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir.” hükmü ile

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü”

başlıklı 11’inci maddesinde belirtilen “ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin

korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın

veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar

dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz” esaslarına kesinlikle uygun olarak yapılmıştır.

 

 

 

Kaynak: (K.M.H.M.) - Katılımcı Maltepe Haber Merkezi Editör: TAYFUN KÖSELERDEN
Etiketler: Yardım, Toplama, ve, Dernekler, Kanunu, ile, İlgili, Yeni, Düzenlemeler,
Yorumlar
Haber Yazılımı