Haber Detayı
24 Mayıs 2021 - Pazartesi 09:00 Bu haber 2664 kez okundu
 
İller Bankası'na 365 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak
İller Bankası A.Ş.'ye 365 sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
EKONOMİ Haberi
İller Bankası'na 365 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

İller Bankası'na 365 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

İller Bankası A.Ş.'ye 365 sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan ilanda başvuruların 24 Mayıs ile 11 Haziran  tarihleri arasında alınacağı belirtildi. İller Bankası 365 personel alımıyla ilgili duyuru yayımlandı. Yayımlanan ilanda, "Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır" denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik
Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak,
Mimar pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu
bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
İç Mimar pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık bölümünden, bu
bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Şehir Plancısı pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama
bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu
alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Avukat pozisyonu için;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini
bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye,
bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Tekniker pozisyonu için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine
Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini
bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 24/05/2021 - 11/06/2021 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar sınava başvuru sırasında,

I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 11/06/2021 Cuma günü saat (Saat 23:59) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan "Başvuru Kontrol" bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav ANKARA'da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İller, Bankası'na, 365, Sözleşmeli, Personel, Alımı, Yapılacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı